مدیر عامل

 

جناب اقای فرهاد جلالیان 

 

 

کارشناس فروش

 

سرکار خانم مریم ابراهیمی

 

 

کارشناس فروش

 

سرکار خانم سپیده محمد پور

 

 

کارشناس فروش

 

 سرکار خانم هانیه ملامحمد

 

 

کارشناس فروش

 

سرکار خانم پارمیدا فرهادی

 

 

کارشناس فروش

 

جناب اقای مهدی عجم

 

 

کارشناس فروش

 

سرکار خانم فرناز شکیبا

 

 

کارشناس فروش

 

سرکار خانم سمیه طبرزدی

 

 

کارشناس فروش

 

جناب آقای رضا امیر حسینی