دستگاه های لیفت صورت و بدن


دستگاه آراف کویتیشن


دستگاه RF کویتیشن سری A

قیمت محصول

87/000/000

  •  

تخفیف ویژه 20%

دستگاه آراف کویتیشن مدل D


دستگاه RF کویتیشن سری D

قیمت محصول

23/000/000

  •  


دستگاه آراف کویتیشن مدل C


دستگاه RF کویتیشن سری C

قیمت محصول

43/000/000

  •  


دستگاه آراف کویتیشن مدل A


دستگاه RF کویتیشن سری B

قیمت محصول

56/000/000

  •  


دستگاه لیزر co2 فرکشنال


دستگاه لیزر CO2 فرکشنال

قیمت محصول

437/000/000

  •  


دستگاه هایفو صورت و بدن


دستگاه هایفو صورت و بدن

قیمت محصول

187/000/00

  •  


دستگاه هایفو 4Dصورت و واژینال


دستگاه هایفو صورت و واژینال

قیمت محصول

237/000/000

  •  


دستگاه هایفو صورت


دستگاه هایفو صورت

قیمت محصول

87/000/000

  •