آموزش لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد چیست؟

کدام دستگاه لیزر بهتر است؟

لیزر موهای زاید روشی برای برداشتن موهای ناخواسته در نواحی مختلف از بدن مانند صورت، پشت لب، پیشانی، گوش‌ها، گردن، شکم و  اطراف ناحیه‌ی تناسلی، پوست صورت، چانه و گونه‌ها به وسیله‌ی پالس‌های نور لیزر است.